Част от ДОМАКИН

Домакин развива дейността си без граници. Ние винаги ще търсим млади и отговорни хора, достойни да са част от екипа. Работата в Домакин не е просто някаква длъжност, а система, чрез която се изграждат линости и се развиват качества. Ако сте готови на станете част от нас, изпратете мотивационно писмо, автобиография и актуална снимка на office@domakin.bg.

 

Повече за спецификата на работа, ще видите в раздел "Кариери" :

http://www.domakin.info/about_us.php