Бизнес, оферти

За Домакин е важно да изгражда трайни партньорства. Постоянното ни развитие позволява различни дейности и гъвкавост. Вашите оферти и предложения може да изпратите на имейл firmi@domakin.bg или на телефон 0878 270 222. Служител на Домакин ще се свърже с Вас.
Базови оферти за някои възможности може да разгледате на УСЛУГИ ДОМАКИН.