УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ

Когато използвате www.domakin.bg, Вие приемате и се съгласявате с най-актуалната версия на Условията за ползване. Те важат за всеки ПОТРЕБИТЕЛ, за фирми и фирми партньори, присъстващи под каквато и да е форма на страниците на сайта. Ако не сте съгласни с някое от условията, вие не трябва да използвате www.domakin.bg. Моля, прочетете ги внимателно!

При тълкуването и прилагане на настоящите Условия за ползване посочените по-долу термини и изрази ще имат следното значение:

УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ ► Ако не е прието друго в писмен вид, Вашето споразумение с Домакин ЕООД винаги включва като минимум Условията за ползване, посочени в този документ. Те са споразумение с правнообвързваща сила между Вас и Домакин ЕООД по отношение на използването на www.domakin.bg

WWW.DOMAKIN.BG ► Уеб Сайта www.domakin.bg - Включително базата данни с информация за търговци и онлайн  реклама, дизайнът, текстът, графиката и цялото останало съдържание на всички уеб страници в него с цялата информационна и бизнес инфраструктура, както и резултатите от търсения, всички домейни,  поддомейни свързани с www.domakin.bg и всички софтуерни продукти и технологии, които са част от от него.

ДОМАКИН ► Всяка част, която прави www.domakin.bg да е това, което е. Екипа на Домакин ЕООД, Спътниците в изграждането на компанията и Администратора на www.domakin.bg

ПОТРЕБИТЕЛИ ► Всеки, заредил в браузъра  http://www.domakin.bg и всички негови разширения.

УСЛУГИ ► Стоките и Услугите, обект на продажба чрез www.domakin.bg. Уеб сайтовете на фирми, настанени в www.domakin.bg. Бизнес услуги, контакти и цялата информационна инфраструктура на www.domakin.bg


DOMAKIN

Домакин Ви дава Неограничен достъп до информационната инфраструктура на www.domakin.bg без регистрация. 

www.domakin.bg няма изходящи линкове и Вие няма да бъдете препратени към никой друг Уеб Сайт извън структурата на Домакин.

Домакин е възможно най-точен в предлаганата информация и тя е сигурна в момента на публикуване. Въпреки горното ► Домаки (нито който и да е доставчик на информация) не гарантира за точността, пълнотата или полезността на съдържанието, нито пригодността му за определена цел.

Домакин няма задължението и обективната възможност да контролира начина, по който Потребителите използват предоставяните Услуги.

Домакин има Абсолютното право да редактира и премахва страници, фирмени сайтове и портали на www.domakin.bg  

Домакин зачита интелектуалната собственост на другите.

Всички графични изображения са създадени за  www.domakin.bg 

Всички снимки в www.domakin.bg са реални.

Всички текстове в www.domakin.bg са авторски.

Всички търговски марки, които не са собственост на Домакин ЕООД и присъстват в www.domakin.bg, са притежание на техните собственици и могат да не са свързани пряко с Домакин.

За всеки спор или претенция, свързани по някакъв начин с посещението Ви в www.domakin.bg или с Услуги, представени от Домакин чрез www.domakin.bg, се кореспондира на e-mail: office@domakin.bg

Доколкото изрично не е указано друго, всички уведомления, свързани с предоставяне на Услугите от www.domakin.bg се извършват онлайн или на телефоните за контакти, обявени на видно място.

Направените по този начин уведомления се считат за надлежно получени.

Заявяването за използване на Услуги се приема за изразено съгласие от страна на Потребителя относно вида, качеството и цената им. Освен където е обявено друго, цените на услуги в www.domakin.bg представляват пълната цена на дребно с включено ДДС в български лева.

Вашите покупки от трети страни, свързани с www.domakin.bg, могат да следват различни политики.

Потребителите имат съгласието на Домакин свободно да ползват информация и графики от www.domakin.bg

► Това право не включва препродажба или комерсиално използване на www.domakin.bg , или всяко друго извличане на данни в полза на друга фирма или организация.

Използвайки Услуги на Домакин, Вие се съгласявате да използваме даните, които представите във връзка с обслужването Ви и с информационна

Домакин не предоставя информация на трети страни.
Вие имате неограничено, но отменимо право да създадете хипервръзка към всяка от страниците на www.domakn.bg

Използването на лого на DOMAKIN или други фирмени графики, или търговски марки като част от линка се договарят на  e-mail: administrator@domakin.bg
Не можете да публикувате на страниците на www.domakin.bg

Не можете да използвате фалшива информация при връзка с екипа на Домакин или във формите за директен контакт с фирми, настанени в www.domakin.bg

Домакин не гарантира изрична или подразбираща се информация, съдържание, материали, продукти (включително софтуер) или услуги,
в каквато и да е форма, достъпни за Вас чрез www.domakin.bg, освен ако не е посочена в писмена форма.
Домакин си запазва правото да отказва Услуги и прекратява Поръчки по своя преценка.
По всички въпроси  пишете на email: domakin@domakin.bg

Правата на Домакин не се изчерпват само с описаните в тези Условия за ползване.

Домакин си запазва правото на всякакви действия, които не са в противоречие с действащото законодателство на Република България.
Нищожността на каквато и да е част от Условията за ползване или на допълнително уговорени
условия не води до нищожност на друга част или на Условията за ползване като цяло.
www.domakin.bg и цялото му съдържание принадлежи, функционира и се публикува от:

ДОМАКИН ЕООД

Габрово, ул. Байкал 8

BG200618707

Николай Колев

e-mail: administrator@domakin.bg

 0878 270 222 

www.domakin.bg