Онлайн поръчка от Ресторант в Domakin.bg

На страницата е описано подробно пътят за подаване на онлайн поръчки на храна
 от Ресторанти в Домакин. / за поръчки по телефона е достатъчно да изберете ястия и наберете телефон за поръчка /
   

Първа стъпка:
В главния портал на www.domakin.bg изберете жълтия бутон РЕСТОРАНТИ.

Втора стъпка:
Изберете ресторанта, от който искате да направите поръчка и кликнете върху банера му. В дясната част на всеки банер се намира персоналното му работно време.
 
Трета стъпка:
Под главния банер на ресторанта са основните категории ястия. Някои от тях са разделени и в подкатегории. Изгледа на ястията съдържа снимка, информация за състав, основен грамаж и цена. Когато натиснете Бутона ДОБАВИ, не поръчвате - той води към прозорец, чрез който подробно виждате и управлявате ястието. Там са показани добавки, а посочените грамаж и цена са фиксирани - ако имате други изисквания- напишете ги в прозореца в долния край. Някои от ястията имат различни размери. Когато не направите избор от падащото меню в синята лента, (количество; размер/цена) при завършване на поръчката, ще остане отразен основният размер и количеството.

Четвърта стъпка:
ОТМЕНИ - Ви връща към страницата, от която сте избрали ястието. ПОРЪЧАЙ - изпраща оформената поръчка в кошница, видима в синьото поле в ляво на страницата. Тя е видима във всеки ресторант. Към нея ще се прибавят останалите неща, които избирате. Имате право  да изтриете вече избрани. Тук към цената на ястията са прибавени и кутиите.

Пета стъпка:
Бутона ПРОДЪЛЖИ, който се намира в КОШНИЦАТА води към избор за начина на поръчка
- Вече сте регистриран - необходими са имейл и парола за вход
- Регистрирай се сега - формата за попълване съдържа основна информация, необходима за безпроблемно извършване на доставката.В дясно е видима и Вашата кошница.
- Поръчка без регистрация - попълнените данни постъпват временно в системата и при всяка поръчка без регистрация следва потвърждаващо информацията обаждане.

Шеста стъпка:
В крайния прозорец към ястията Ви са прибавени кутиите и доставката. Избраните неща са видими в подробности, имената имат линк, водещ към подробния им изглед. Може да ги изтриете или да промените уточненията си с бутона ПОДРОБНО.
Данните за доставка са в левия ъгъл на прозореца. Може да ги редактирате или промените само за конкретната доставка. Вие избирате времето и деня от падащите менюта в дясно. Крайният падащ прозорец уточнява дали искате доставка или Вие ще вземете избраните неща от ресторанта - в този случай към ястието се прибавят само кутиите / няма цена за доставката /.
 
Седма стъпка:
ПРОДЪЛЖИ ПОКУПКИТЕ Ви връща в портала ресторанти. Кошницата и нещата в нея се запазват - видима е след влизане в ресторант.
ПОТВЪРДИ ПОРЪЧКАТА е крайната стъпка, с която изпращате желаните неща в системата на Домакин.

Страницата, към която води Потвърждаването е www.domakin.net
Там са видими сума на поръчката, данните - адрес и телефон. Бутоните в средата на панела Ви показват в реално време Приемането, Обработването и Задействането на заявката. Снимките в полето с пиксели са линкове към съответната страница - те се отварят в нов прозорец, така че няма да загубите хода на поръчката.

Условия за ползване


Безпилотни самолети за доставка на храна по домовете са най-новото изобретение на американски изследователски център от Сан Франциско. Те са създали малък безпилотен самолет за доставка на буритос, които са страшно популярни в града. Механизмът му на работа е много прост – поръчките се приемат в центъра чрез специално интернет приложение. Клиентите съобщават адреса си и той веднага се локализира. После буритосите се поставят в тръба, към която има прикачен парашут, и се натоварват в безпилотния самолет. Към него има прикрепени видеокамера и GPS, които позволяват на специалистите от центъра да контролират полета на машината. Когато безпилотният самолет стигне до целта си, тръбата с буритосите се откачва от него и се приземява с помощта на парашута към изгладнелия клиент. Безпилотният самолет е наречен Бомбардировач за буритоси - засега е на етап прототип.