Приемане, обработване и задействане

 - Регистрация

Регистрацията Ви в Домакин остава непотвърдена, докато не направите онлайн поръчка. При пристигане на заявка в системата ни, оператор се свързва с Вас на посоченият телефон. Правят се необходимите уточнения към адреса и избраните артикули. Всяка следваща поръчка направена от тази регистрация, ще бъде директно задействана - придружаващо я обаждане ще има само при проблем с ястието или необходими уточнения. Когато попълвате данните за адреса трябва да посочите подробна информация за вход, етаж, апартамент или предпочитан начин на предаване на поръчката - позвъняване на звънец, телефон и други. Уточнения направени по телефона - без да са променени или допълнени в самата регистрация, остават валидни за конкретната поръчка.

 - Нерегистрирани потребители

Всички услуги в Домакин са достъпни без регистрация. След завършване на поръчката, оператор на Домакин се свързва с Вас на посоченият телефон за потвърждаване на избраните артикули и данните за доставка.

 - Телефонна поръчка

Телефонните поръчки на Домакин се приемат в реално време от обучен оператор - Вашият виртуален сервитьор. Той ще Ви зададе всички необходими въпроси за поръчката и доставката, след което поръчката Ви е задействана.


! Поръчка от нерегистриран или непотвърден потребител не се задейства преди да е проведен телефонен разговор с него. Ако сте объркали данните си,трябва да се свържете с нас на телефон : 0878 270 222 или във формата за лайф чат в левия горен край на сайта.


УТОЧНЕНИЯ / ПРОМЕНИ :

◊ Ако след приключване на поръчката в системата ни, желаете да промените вече посоченият адрес доставката следва да се увеличи с минимум 2.90 лева, в зависимост от моментния и ход.
Трябва да знаете, че понякога поръчката е предадена в ресторанта, около минута след като сте натиснали бутона "Потвърди", т.е. последвали уточнения няма как да бъдат изпълнени.
◊ Домакин предава поръчката Ви в ресторанта по начина и с уточненията, който Вие сте посочили. При установени неточности разгледайте РЕКЛАМАЦИИ или се свържете с нас на 0878 270 222.

Много е възможно през 2055 г. в GSM-магазините да си купуваме не нови панели, а храна за мобилния си телефон – ако комуникационните технологии се развият в биологична насока. Толкова популярните днес нанотехнологии изглежда са следващата (или дори настоящата) крачка в развитието на мобилните комуникации. Показателен пример за това е концептуалният проект Morph. Той е гъвкав и прозрачен и може да приема много различни форми. Апаратът ще има самопочистваща се повърхност, а свръхмощните му нанобатерии ще се зареждат от слънчевата светлина. Освен това телефонът ще може да се използва като детектор за наличие на вредни вещества в околната среда. Нанотехнологиите откриват редица перспективи за развитие на мобилната комуникация и мобилните устройства. Може да предположим, че след изчерпване на потенциала им производителите ще продължат и в други насоки. Например с квантови разработки, биотехнологии, а може би дори и идеи от сферата на свръхестественото.